НОВИНИ ПРО ЗАНЯТТЯ ПРОЛОНГОВАНОГО СЕМІНАРУ І МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ НПП


Візуалізація як сучасний освітній тренд


Вебінар з теми "Цифрова трансформація освітнього процесу"


8 вересня на факультеті права та лінгвістики пройшов черговий захід із розвитку викладацької майстерності НПП. Тема «Сутність інтерактивного й колаборативного навчання у системі вищої освіти: практичний аспект». Воркшоп-тренінг на запити викладачів факультету проводила Олена Олександрівна Дем'яненко, начальник відділу, забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук.

В оновленій тренінговій залі викладачі факультету колективно, в ігровій діяльності, під час виконання тренінгових вправ обирали для себе найоптимальніші форм взаємодії зі студентами, що буде відображено в робочих навчальних програмах, силабусах і цікавих навчальних заняттях. 

Онлайн-опитування учасників інтерактивної роботи продемонструвала здатність критично й самостійно конструювати творчий навчально-пізнавальний процес.

Для аналізу було обрано найпопулярніші освітні стратегії – технології інтерактивного, кейсового та колаборативного навчання. У ході гри-навчання здійснювали рефлексію емоційного стану, ефективності роботи, власних висновків. То новий навчальний рік розпочався з мотивації викладачів!


15 липня 2021 року пройшло чергове консультаційне заняття за планом пролонгованого семінару для НПП біолого-технологічного факультету, ОП «Харчові технології». Учасниками педагогічного воркшопу з теми «Колаборативне навчання та способи його організації  у ВИЩІЙ ШКОЛІ. Формувальне оцінювання та сучасні форми контролю» були викладачі кафедр:

  • харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва;
  • безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів.

Заняття проходило в 2 етапи: очна практична робота й он-лайн тренування. Формат заняття передбачав практичне дослідження й обговорення визначеного темою кола питань.  Педагогічний воркшоп дав можливість  для залучення викладачами власного досвіду й професійних вміння до групової діяльності, обміну цим досвідом, на основі чого конструювалися нові алгоритми формування й удосконалення освітніх компонентів програми.

Заняття провела: Дем'яненко О.О., канд. пед. наук, керівник відділу забезпечення якості освіти.