ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

 

Тематичні аспекти занять і консультативних зустрічей з НПП у 2020-2021 рр.:

  • Удосконалення навичок роботи викладача в умовах очного, змішаного та дистанційного навчання у вищій школі.
  • Сутність компетентнісного й студентоцентрованого підходів в освіті.
  • Формулювання результатів навчання студентів в умовах компетентнісно орієнтованої освіти. Освітня (освітньо-наукова) програма – освітній компонент – програмні результати навчання – якісний силабус.
  • Засоби візуалізації у навчальному середовищі ЗВО. Ефективні презентації навчального призначення.
  • Формульне оцінювання,  засоби здійснення формульного контролю. Інтерактивні інформаційні застосунки і навчальний процес.
  • Soft-skills та як їх розвивати?
  • Сутність і практика колаборативного навчання.
  • Психолого-педагогічні аспекти освітнього процесу в ЗВО.

Формат занять і консультацій: індивідуально-групові бесіди, практикуми, педагогічні воркшопи, навчальні тренінги, проблемні лекції з використанням імітаційних технік.

Тематика занять є орієнтовною. Викладачі можуть надавати свої пропозиції у Відділ забезпечення якості освіти.

 

Орієнтовний план проведення занять у 2021/2022 н.р.