ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

 

Актуальна тематика занять для НПП

 • Удосконалення навичок роботи викладача в умовах очного, змішаного та дистанційного навчання у вищій школі.

 • Сутність компетентнісного й студентоцентрованого підходів в освіті.

 • Формулювання результатів навчання студентів в умовах компетентнісно орієнтованої освіти.

 • Освітня (освітньо-наукова) програма – освітній компонент – програмні результати навчання – якісний силабус.

 • Засоби візуалізації у навчальному середовищі ЗВО. Ефективні презентації навчального призначення.

 • Формульне оцінювання, засоби здійснення формульного контролю.

 • Інтерактивні інформаційні застосунки і навчальний процес.

 • Soft-skills та як їх розвивати?

 • Сутність і практика колаборативного навчання.

 • Психолого-педагогічні аспекти освітнього процесу в ЗВО.

 • Засоби психологічного розвантаження і формування ментального здоров’я у суб’єктів освіти

 • Інклюзивна освіта. Моделі інклюзивного освітнього простору.

Формат занять і консультацій: індивідуально-групові бесіди,
вебінари (онлайн і в записі), практикуми, педагогічні воркшопи,
навчальні тренінги, проблемні лекції з використанням імітаційних технік

 


Орієнтовний план проведення занять у 2022/2023 н.р.

Орієнтовний план проведення занять у 2021/2022 н.р.