Акредитація освітніх програм

 

Наказ "Про призначення експертної групи"

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми
«Садово-паркове господарство»

ПРОГРАМА
дистанційного візиту експертної групи під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми «Садово-паркове господарство»


Наказ "Про призначення експертної групи"

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Менеджмент»

ПРОГРАМА
акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі
за спеціальністю 073 Менеджмент освітньої програми "Менеджмент"


ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»


Наказ "Про призначення експертної групи"

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування»

ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи
з використанням технічних засобів відеозв’язку
в Білоцерківському національному аграрному університеті
освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»


Відомості про самооцінювання освітньої програми
«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

Наказ "Про призначення експертної групи"

Програма візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи
із використанням технічних засобів відеозв'язку за спеціальністю «035 Філологія»
освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно),
перша - англійська» (ID у ЄДЕБО 48074) за першим рівнем вищої освіти (справа № 1882/АС-21)
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти Білоцерківського національного аграрного університету

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми
«Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ "Про призначення експертної групи"

ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми


ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми "Економіка"
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ "Про призначення експертної групи"

ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі
за спеціальністю «051 Економіка»

ПРОГРАМА
візиту (відкорегована)
за спеціальністю «051 Економіка»

  ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми


Програма онлайн візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти Білоцерківського національного аграрного університету

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти

Наказ про призначення експертної групи

ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми


Наказ "Про призначення експертної групи"

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми "Облік і оподаткування" 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Розклад роботи експертної групи щодо проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми
«Облік і оподаткування»


ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
за спеціальністю «072 Фінанси, банківська справа та страхування»

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про призначення експертної групи для проведення
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми


ПРОГРАМА
роботи експертної групи з проведення первинної акредитаційної експертизи у
віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «073 Менеджмент»
освітньої програми «Менеджмент»

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми "Менеджмент" 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про призначення експертної групи

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми


ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми "Землеустрій та кадастр"
у віддаленому (дистанційному) режимі


ЗАЯВА
про акредитацію освітньої програми "Землеустрій та кадастр"

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми "Землеустрій та кадастр"


ЗВІТ
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Програма онлайн візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми
зі спеціальності 073 "Менеджмент

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми 073 "Менеджмент"

Наказ про призначення експертної групи


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Програма онлайн візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми
зі спеціальності 051 "Економіка"

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми 051 "Економіка"

Наказ про призначення експертної групи


ЗВІТ
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Економіка»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Економіка»

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Економіка»

Наказ "Про призначення експертної групи"


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ЗВІТ
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Наказ "Про призначення експертної групи"


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми «Менеджмент»

ЗВІТ
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Менеджмент»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Менеджмент»

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Менеджмент»

Наказ "Про призначення експертної групи"

РІШЕННЯ
за наслідками розгляду акредитаційної справи

 


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми
"Публічне управління та адміністрування"

ЗВІТ
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
«Публічне управління та адміністрування»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»

Наказ "Про призначення експертної групи"


ЗВІТ
про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
«Облік і оподаткування»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми «Облік і оподаткування»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»


Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»


Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Агрономія"


ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Агрономія"


Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина»


Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Агрономія»

Відомості про самооцінювання  освітньо-професійної програми «Агрономія»


Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми
​"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми
"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"


Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Харчові технології»

Відомості про самооцінювання  освітньо-професійної програми
"Харчові технології"


Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми
"Геодезія та землеустрій"