Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників

 

Результати роботи НПП за 2022 рік

 

Рейтинг кафедр

за середньою кількістю балів на одного НПП

 

Агробіотехнологічний факультет

1

Генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур

877

2

Управління земельними ресурсами та земельного кадастру

861

3

Лісового господарства

788

4

Технологій у рослинництві та захисту рослин

665

5

Елекроенергетики, електротехніки та електромеханіки

553

6

Землеробства, агрохімії та ґрунтознавства

521

7

Садово-паркового господарства

360

8

Геодезії, картографії та землеустрою

256

 

Біолого-технологічний факультет

1

Харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва

830

2

Гігієни тварин та основ санітарії

828

3

Технології виробництва молока і м’яса

773

4

Хімії

677

5

Генетики, розведення та селекції

663

6

Технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин

585

7

Технології виробництва продукції птахівництва та свинарства

478

8

Безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів

348

 

Екологічний факультет

1

Іхтіології та зоології

1118

2

Загальної екології та екотрофології

844

3

Екології та біотехнології

382

4

Безпеки життєдіяльності

286

5

Аквакультури та прикладної гідробіології

264

 

Економічний факультет

1

Фінансів, банківської справи і страхування

1279

2

Економіки та економічної теорії

834

3

Обліку і оподаткування

780

4

Публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки

700

5

Менеджменту

678

6

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

629

7

Інформаційних систем і технологій

525

8

Вищої математики та фізики

121

 

Соціально-гуманітарний факультет

1

Філософських та політичних наук

460

2

Конституційного права та теоретико-правових дисциплін

454

3

Публічно-правових дисциплін

384

4

Цивільно-правових дисциплін

298

5

Славістичної філології, педагогіки та методики викладання

242

6

Іноземних мов

228

7

Романо-германської філології та перекладу

141

 

Факультет ветеринарної медицини

1

Терапії та клінічної діагностики

757

2

Епізоотології та інфекційних хвороб

746

3

Паразитології та фармакології

704

4

Нормальної та патологічної фізіології тварин

608

5

Хірургії та хвороб домашніх тварин

539

6

Ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патоло- гічної анатомії

523

7

Мікробіології та вірусології

467

8

Акушерства і біотехнології репродукції тварин

375

9

Анатомії та гістології домашніх тварин

201

 

 

Рейтинг викладачів

Кращі 10 науково-педагогічних працівників факультету за особистим рейтингом

 

Агробіотехнологічний факультет

1

Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна, д-р с.-г. наук, проф. каф. генетики, селекції і насінництва с.-г. культур

2020

2

Грабовський Микола Борисович, д-р с.-г. наук, проф. каф. технологій у рослинництві та захисту рослин

1890

3

Карпук Леся Михайлівна, д-р с.-г. наук, проф. каф. землеробства, агрохімії та ґрунтознавства

1686

4

Трегуб Микола Іларіонович, д-р техн. наук, проф. каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

1413

5

Лозінський Микола Владиславович, канд. с.-г. наук, доц. каф. генетики, селекції і насінництва с.-г. культур

1385

6

Хахула Валерій Семенович, канд. с.-г. наук, доц. каф. технологій у рослинництві та захисту рослин

1360

7

Федорук Юрій Васильович, канд. с.-г. наук, доц. каф. технологій у рослинництві та захисту рослин

1280

8

Горновська Світлана Володимирівна, канд. с.-г. наук, доц. каф. технологій у рослинництві та захисту рослин

1211

9

Сабадин Валентина Яківна, д-р с.-г. наук, доц. каф. генетики, селекції і насінництва с.-г. культур

1060

10

Примак Іван Дмитрович, д-р техн. наук, проф. каф. землеробства, агрохімії та ґрунтознавства

1030

 

Біолого-технологічний факультет

1

Димань Тетяна Миколаївна, д-р техн. наук, проф. каф. харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва

2977

2

Федорченко Максим Миколайович, канд. с.-г. наук каф. гігієни тварин та основ санітарії

1638

3

Наріжний Сергій Анатолійович, канд. техн. наук, доц. каф. харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва

1434

4

Борщ Олександр Олександрович, канд. с.-г. наук, доц. каф. технології виробництва молока і м’яса

1400

5

Цехмістренко Світлана Іванівна, д-р с.-г. наук, проф. каф. хімії

1327

6

Мерзлов Сергій Віталійович, д-р с.-г. наук, проф. каф. харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва

1325

7

Ставецька Руслана Володимирівна, д-р с.-г. наук, зав. каф. генетики, розведення та селекції тварин

1160

8

Бомко Віталій Семенович, д-р с.-г. наук, проф. каф. технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин

1150

9

Балацький Юрій Олександрович, канд. вет. наук, доц. каф. гігієни тварин та основ санітарії

1100

10

Бабенко Олена Іванівна, канд. с.-г. наук, доц. каф. генетики, розведення та селекції тварин

1052

 

Екологічний факультет

1

Гриневич Наталія Євгенівна, д-р вет. наук, проф. каф. іхтіології та зоології

2185

2

Грабовська Тетяна Олександрівна, канд. с.-г. наук, доц. каф. загальної екології та екотрофології

1640

3

Присяжнюк Наталія Михайлівна, канд. вет. наук, доц. каф. іхтіології та зоології

1570

4

Мазур Тетяна Григорівна, канд. вет. наук, доц. каф. загальної екології та екотрофології

1230

5

Дубовий Володимир Іванович, д-р с.-г. наук, проф. каф. загальної екології та екотрофології

1075

6

Хом’як Олександр Андрійович, канд. с.-г. наук, доц. каф. іхтіології та зоології

1065

7

Слюсаренко Алла Олександрівна, канд. вет. наук, доц. каф. іхтіології та зоології

1063

8

Трофимчук Алла Михайлівна, канд. с.-г. наук, доц. каф. іхтіології та зоології

970

9

Бітюцький Володимир Семенович, д-р с.-г. наук, проф. каф. екології та біотехнології

930

10

Скиба Володимир Віталійович, канд. с.-г. наук, доц. каф. безпеки життєдіяльності

680

 

Економічний факультет

1

Шуст Олена Анатоліївна, д-р екон. наук, проф. каф. економіки та економічної теорії

3090

2

Варченко Ольга Миронівна, д-р екон. наук, проф. каф. фінансів, банківської справи та страхування

3020

3

Драган Оксана Олександрівна, канд. екон. наук, доц. каф. фінансів, банківської справи та страхування

1767

4

Свиноус Іван Вікторович, д-р екон. наук, проф. каф. обліку і оподаткування

1576

5

Ткаченко Катерина Віталіївна, канд. екон. наук, доц. каф. фінансів, банківської справи та страхування

1396

6

Хахула Богдан Валерійович, д-р філософії, доц. каф. менеджменту

1345

7

Артімонова Ірина Вікторівна, канд. екон. наук, доц. каф. фінансів, банківської справи та страхування

1111

8

Сокольська Тетяна Вікторівна, д-р екон. наук, проф. каф. публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки

1079

9

Юхименко Петро Іванович, д-р екон. наук, проф. каф. економіки та економічної теорії

985

10

Сатир Лариса Михайлівна, д-р екон. наук, проф. каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

951

 

Соціально-гуманітарний факультет

1

Ковальчук Інна Валентинівна, канд. юрид. наук, доц. каф. публічно-правових дисциплін

965

2

Бровко Наталія Іванівна, д-р юрид. наук, проф. каф. конституційного права та теоретико-правових дисциплін

875

3

Макарчук Віталій Володимирович, канд. юрид. наук, доц. каф. конституційного права та теоретико-правових дисциплін

696

4

Мельник Людмила Миколаївна, канд. політ. наук, доц. каф. філософських та політичних наук

685

5

Пахомова Анна Олександрівна, канд. юрид. наук, доц. каф. цивільно-правових дисциплін

670

6

Мельник Олеся Григорівна, канд. юрид. наук, доц. каф. конституційного права та теоретико-правових дисциплін

610

7

Настіна Ольга Іванівна, канд. юрид. наук, доц. каф. цивільно-правових дисциплін

575

8

Рейда Ольга Андріївна, старший викладач каф. іноземних мов

536

9

Карпенко Світлана Дмитрівна, канд. філол. наук, доц. каф. славістичної філології, педагогіки та методики викладання

530

10

Сокиринська Оксана Анатоліївна, канд. юрид. наук, доц. каф. публічно-правових дисциплін

443

 

Факультет ветеринарної медицини

1

Царенко Тарас Михайлович, канд. вет. наук, доц. каф. епізоотології та інфекційних хвороб

2491

2

Сахнюк Володимир Володимирович, д-р вет. наук, проф. каф. пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім. В.І. Левченка

1711

3

Рубленко Михайло Васильович, д-р вет. наук, проф. каф. хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин

1658

4

Антіпов Анатолій Анатолійович, канд. вет. наук, доц. каф. паразитології та фармакології

1552

5

Чемеровський Валерій Олександрович, д-р філософії з вет. медицини, асист. каф. хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин

1347

6

Мельник Андрій Юрійович, канд. вет. наук, доц. каф. пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб тварин і птиці ім. В.І. Левченка

1082

7

Козій Василь Іванович, д-р вет. наук, проф. каф. нормальної та патологічної фізіології тварин

987

8

Бахур Тетяна Іванівна, канд. вет. наук, доц. каф. паразитології та фармакології

931

9

Єрошенко Олександр Валентинович, канд. вет. наук, доц. каф. акушерства і біотехнології репродукції тварин

767

10

Рубленко Сергій Васильович, д-р вет. наук, проф. каф. паразитології та фармакології

701

11

Порошинська Оксана Андріївна, канд. вет. наук, доц. каф. нормальної та патологічної фізіології тварин

460

 


Результати роботи НПП за 2021 рік

 

РЕЙТИНГ КАФЕДР

(за середньою сумою рейтингових балів на одного НПП)

 Агробіотехнологічний факультет

1 – Садово-паркового господарства – 476

2 – Землеробства, агрохімії та ґрунтознавства – 409

3 – Лісового господарства – 370

4 – Технологій у рослинництві та захисту рослин – 320

5 – Генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур – 319

6 – Механізації та електрифікації с-.г. виробництва – 194

7 – Управління земельними ресурсами та земельного кадастру – 205

8 – Геодезії, картографії та землеустрою – 9

 

Біолого-технологічний факультет

1 – Хімії – 636

2 – Технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин – 403

3 – Харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва – 312

4 – Гігієни тварин та основ санітарії – 276

5 – Технології виробництва продукції птахівництва та свинарства – 274

6 – Технології виробництва молока і м’яса – 269

7 – Безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів – 214

8 – Генетики, розведення та селекції – 130

 

Економічний факультет

1 – Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – 553

2 – Економіки та економічної теорії – 493

3 – Інформаційних систем і технологій – 433

4 – Фінансів, банківської справи і страхування – 368

5 – Публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки – 294

6 – Менеджменту – 265

7 – Обліку і оподаткування – 337

8 – Вищої математики та фізики – 335

 

Екологічний факультет

1 – Загальної екології та екотрофології – 625

2 – Іхтіології та зоології – 399

3 – Екології та біотехнології – 321

4 – Безпеки життєдіяльності – 274

5 – Аквакультури та прикладної гідробіології – 162

 

Факультет ветеринарної медицини

1 – Анатомії та гістології домашніх тварин – 509

2 – Ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії – 499

3 – Нормальної та патологічної фізіології тварин – 495

4 – Паразитології та фармакології – 327

5 – Хірургії та хвороб домашніх тварин – 368

6 – Епізоотології та інфекційних хвороб – 338

7 – Акушерства і біотехнології репродукції тварин – 258

8 – Терапії та клінічної діагностики – 257

9 – Мікробіології та вірусології – 233

 

Факультет права та лінгвістики

1 – Іноземних мов – 215

2 – Соціально-гуманітраних дисциплін – 194

3 – Конституційного права та теоретико-правових дисциплін – 174

4 – Славістичної філології, педагогіки та методики викладання – 149

5 – Публічно-правових дисциплін – 98

6 – Романо-германської філології та перекладу – 95

7 – Цивільно-правових дисциплін – 97

 

1 – Кафедра здоров’я та фізичної рекреації – 266

1 – Кафедра мовної підготовки – 146

 

 РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТІВ

(за середньою сумою балів на одного НПП)

1 – Економічний – 385

2 – Ветеринарної медицини – 365

3 – Екологічний – 356

4 – Біолого-технологічний – 314

5 – Агробіотехнологічний – 288

6 – Кафедра здоров’я та фізичної рекреації – 266

7 – Права та лінгвістики – 146

8 – Кафедра мовної підготовки – 146