АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

План гендерної рівності Білоцерківського національного аграрного університету на 2023-2025 рр.

Звіт Комісії з питань етики та академічної доброчесності БНАУ за 2022 рік 

Звіт про роботу Комісії з питань етики та академічної доброчесності БНАУ у 2021 році

Звіт про діяльність комісії з питань етики та академічної доброчесності 2019–2020 рр.

 

Корисні посилання:

Про рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Як підготувати якісний силабус? [Електронний ресурс] / Академічна доброчесність. Інформаційний бюлетень, SAIUP. - 2020. - № 11.

Як формулювати результати навчання? [Електронний ресурс] / Академічна доброчесність. Інформаційний бюлетень, SAIUP. - 2020. - № 10.

Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс] / Західний науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // Бюлетень ВАК України. – 2010. - №2.

 

Онлайн-ресурси пошуку плагіату:

1. https://unicheck.com

2. StrikePlagiarism.com

3. https://www.plagscout.com/uk

4. http://www.turnitin.com/en_us/home

5. http://www.scanmyessay.com

6. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php

7. http://plagiarismdetector.net/

8. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/

9. http://www.duplichecker.com/

10. http://www.paperrater.com/

11. http://plagiarisma.net/

12. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php

13. http://www.plagium.com/

14. http://www.paperrater.co