ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

Нормативно-правова база

Положення про діяльність щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про організацію і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про ради роботодавців у Білоцерківському національному аграрному університеті


Практична підготовка

Графік виробничої і науково-виробничої практики здобувачів вищої освіти 2021-2022 н.р.

Бази практики БНАУ

Філії кафедр БНАУ

Меморандум про співпрацю


Форми документів

Договір про стажування студентів Білоцерківського НАУ

Договір про проведення практики студентів Білоцерківського НАУ

Договір про співпрацю

Направлення на практику

Паспорт базового господарства

Щоденник практики


Працевлаштування

Рада роботодавців Білоцерківського НАУ

Ради роботодавців факультетів

Порядок оформлення резюме

Зразок резюме (з досвідом роботи)

Зразок резюме (без досвіду роботи)

Вакансії для студентів випускних курсів

Відгуки роботодавців на ОП "Агрономія"

Випуск і працевлаштування

Моніторинг працевлаштування випускників БНАУ


Дуальна освіта

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. №660-р)

План заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. №214-р)

Наказ Міністерства освіти і науки «Про створення робочої групи» з реалізації І та ІІ етапів Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти у вищій та фаховій перед вищій освіті №175 від 13.02.2019 р.

Орієнтовний перелік проєктів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації І та ІІ етапів Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти у вищій та фаховій передвищій освіті (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України №175 від 13.02.2019 р.)

Пояснення до Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти

Проєкт Типового договору про здобуття вищої, фахової перед вищої освіти за дуальною формою

Наказ Міністерства освіти і науки «Щодо запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» №1296 від 15.10.2019 р.

Перелік спеціальностей Білоцерківського національного аграрного університету для участі у пілотному проєкті упродовж 2019-2023 років з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (наказ Міністерства освіти і науки України №1296 від 15.10.2019 р.)

Дуальна освіта агробіотехнологічного факультету