ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті

Акредитація освітніх програм

Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти (МОН України)

Довідник користувача "Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система"

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Білоцерківському НАУ

Загальноуніверситетський каталог освітніх компонентів (ОС Бакалавр)

Загальноуніверситетський каталог освітніх компонентів (ОС Магістр)

Шифр спеціальності, спеціальність

Факультет

Назва ОП

Рівень вищої освіти

Матеріали акредитації

Проєкти освітніх програм

035-Філологія (переклад)

Права та лінгвістики

Філологія (переклад)

Перший (бакалаврський)

 

https://btsau.edu.ua/node/3561

081-Право

Права та лінгвістики

Право

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3851

 

https://btsau.edu.ua/node/3560

Право

Другий (магістерський)

 

051-Економіка

Економічний

Економіка

Перший (бакалаврський)

Економічний факультет БНАУ:

https://cutt.ly/FExXufT

https://btsau.edu.ua/node/3637

https://cutt.ly/rExXjw3

 

Економіка

Другий (магістерський)

071-Облік та оподаткування

Економічний

Облік та оподаткування

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3636,

https://cutt.ly/rExXjw3

 

Облік та оподаткування

Другий (магістерський)

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Економічний

Фінанси, банківська справа
та страхування

Перший (бакалаврський)

 

https://btsau.edu.ua/node/3641

https://cutt.ly/rExXjw3

 

 

Фінанси, банківська справа
та страхування

Другий (магістерський)

073-Менеджмент

Економічний

Менеджмент

 

Перший (бакалаврський)

 

 

https://btsau.edu.ua/node/3639

https://cutt.ly/rExXjw3

 

 

 

Менеджмент туристичної індустрії

Перший (бакалаврський)

Менеджмент

 

Другий (магістерський)

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Перший (бакалаврський)

 

https://btsau.edu.ua/node/3640

https://cutt.ly/rExXjw3

 

 

 

Економічний

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Другий (магістерський)

 

281 - Публічне управління та адміністрування

 

Економічний

Публічне управління
та адміністрування

Перший (бакалаврський)

 

https://btsau.edu.ua/node/3638

https://cutt.ly/rExXjw3

Економічний

Публічне управління
та адміністрування

Другий (магістерський)

 

101-Екологія

Екологічний

Екологія

Перший (бакалаврський)

 

https://btsau.edu.ua/node/3369

Екологічний

Екологія

Другий (магістерський)

 

 

207 Водні біоресурси та аквакультура

 

Екологічний

Водні біоресурси
та аквакультура

Перший (бакалаврський)

 

https://btsau.edu.ua/node/3370

Екологічний

Водні біоресурси
та аквакультура

Другий (магістерський)

 

141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Агробіотехнологічний

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Перший (бакалаврський)

 

 

 

193 Геодезія та землеустрій

 

Агробіотехнологічний

Геодезія та землеустрій

Перший (бакалаврський)

 

 

Агробіотехнологічний

Землеустрій та кадастр

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/uk/content/akredytaciya-4

https://btsau.edu.ua/node/3835

 

201 Агрономія

 

Агробіотехнологічний

Агрономія

Перший (бакалаврський)

 

 

Агробіотехнологічний

Агрономія

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3355

https://btsau.edu.ua/node/3352

205 Лісове господарство

Агробіотехнологічний

Лісове господарство

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/uk/content/akredytaciya-4

 

 

206 Садово-паркове господарство

 

Агробіотехнологічний

Садово-паркове господарство

Перший (бакалаврський)

 

 

Агробіотехнологічний

Садово-паркове господарство

Другий (магістерський)

 

 

181 Харчові технології

Біолого-технологічний

Харчові технології

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3916

https://btsau.edu.ua/node/3913

Біолого-технологічний

Харчові технології

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3916

https://btsau.edu.ua/node/3913

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Біолого-технологічний

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3199

https://btsau.edu.ua/node/3196

Біолого-технологічний

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3203

https://btsau.edu.ua/node/3200

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3190

https://btsau.edu.ua/node/3187

Ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3194

https://btsau.edu.ua/node/3191

053 Психологія

Соціально-гуманітарний

Психологія

Перший (бакалаврський)

 

 

075 Маркетинг

Економічний

Маркетинг

Перший (бакалаврський)

 

 

162 Біотехнології та біоенженерія

Біолого-технологічний

Біотехнології та біоенженерія

Перший (бакалаврський)