ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

Шифр спеціальності,
спеціальність

Факультет

Освітня програма

Рівень вищої освіти

Освітні компоненти
(навчальні плани)

035-Філологія (переклад)

Соціально-гуманітарний

Філологія (переклад)

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3561

081-Право

Соціально-гуманітарний

Право

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3560

Право

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3560

053 Психологія

Соціально-гуманітарний

Психологія.
Організаційна психологія

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/4213

051-Економіка

Економічний

Економіка

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3637

Економіка

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3637

071-Облік та оподаткування

Економічний

Облік та оподаткування

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3636

Облік та оподаткування

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3636

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Економічний

Фінанси, банківська справа
та страхування

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3641

Фінанси, банківська справа
та страхування

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3641

073-Менеджмент

Економічний

Менеджмент

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3639

Менеджмент туристичної індустрії

Перший (бакалаврський)

 

Менеджмент

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3639

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3640

Економічний

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3640

281 - Публічне управління та адміністрування

Економічний

Публічне управління
та адміністрування

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3638

Економічний

Публічне управління
та адміністрування

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3638

101-Екологія

Екологічний

Екологія

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/4180

Екологічний

Екологія

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/4328

207 Водні біоресурси та аквакультура

Екологічний

Водні біоресурси
та аквакультура

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/4187

Екологічний

Водні біоресурси
та аквакультура

Другий (магістерський)

 

141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агробіотехнологічний

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/4017

193 Геодезія та землеустрій

Агробіотехнологічний

Геодезія та землеустрій

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/4845

Агробіотехнологічний

Землеустрій та кадастр

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3836

201 Агрономія

Агробіотехнологічний

Агрономія

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3343

Агробіотехнологічний

Агрономія

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3516

205 Лісове господарство

Агробіотехнологічний

Лісове господарство

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/4461

205 Лісове господарство Агробіотехнологічний Лісове господарство Другий (магістерський) https://btsau.edu.ua/node/4842

206 Садово-паркове господарство

Агробіотехнологічний

Садово-паркове господарство

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3356

Агробіотехнологічний

Садово-паркове господарство

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/4860

Агробіотехнологічний Садово-паркове господарство

Третій освітньо-науковий рівень

https://science.btsau.edu.ua/node/604

181 Харчові технології

Біолого-технологічний

Харчові технології

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3913

Біолого-технологічний

Харчові технології

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3913

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Біолого-технологічний

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/3196

Біолого-технологічний

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3196

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/uk/content/osvitniy-proces

Ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина

Другий (магістерський)

https://btsau.edu.ua/node/3745

075 Маркетинг

Економічний

Маркетинг

Перший (бакалаврський)

 

162 Біотехнології та біоенженерія

Біолого-технологічний

Біотехнології та біоенженерія

Перший (бакалаврський)

https://btsau.edu.ua/node/4233

 


Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті

Акредитація освітніх програм

Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти (МОН України)

Довідник користувача "Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система"

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Білоцерківському НАУ

Загальноуніверситетський каталог освітніх компонентів (ОС Бакалавр)

Загальноуніверситетський каталог освітніх компонентів (ОС Магістр)