ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

Положення про освітні програми в Білоцерківському національному аграрному університеті

Акредитація освітніх програм

Опис освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти (МОН України)

Довідник користувача "Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система"

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Білоцерківському НАУ

Загальноуніверситетський каталог освітніх компонентів (ОС Бакалавр)

Загальноуніверситетський каталог освітніх компонентів (ОС Магістр)

Шифр спеціальності, спеціальність

Факультет

Назва ОП

Рівень вищої освіти

Матеріали акредитації

Проєкти освітніх програм

035-Філологія (переклад)

Права та лінгвістики

Філологія (переклад)

Перший (бакалаврський)

 

 

081-Право

 

Права та лінгвістики

Право

Перший (бакалаврський)

 

 

Право

Другий (магістерський)

 

 

051-Економіка

 

Економічний

Економіка

Перший (бакалаврський)

 

 

Економіка

Другий (магістерський)

 

 

071-Облік та оподаткування

 

Економічний

Облік та оподаткування

Перший (бакалаврський)

 

 

Облік та оподаткування

Другий (магістерський)

 

 

072-Фінанси, банківська справа та страхування

 

Економічний

Фінанси, банківська справа
та страхування

Перший (бакалаврський)

 

 

Фінанси, банківська справа
та страхування

Другий (магістерський)

 

 

073-Менеджмент

 

 

Економічний

Менеджмент

 

Перший (бакалаврський)

 

 

Менеджмент туристичної індустрії

Перший (бакалаврський)

Менеджмент

 

Другий (магістерський)

 

 

 

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічний

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Перший (бакалаврський)

 

 

Економічний

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Другий (магістерський)

 

 

 

281 - Публічне управління та адміністрування

 

Економічний

Публічне управління
та адміністрування

Перший (бакалаврський)

 

 

Економічний

Публічне управління
та адміністрування

Другий (магістерський)

 

 

 

101-Екологія

Екологічний

Екологія

Перший (бакалаврський)

 

 

Екологічний

Екологія

Другий (магістерський)

 

 

 

207 Водні біоресурси та аквакультура

 

Екологічний

Водні біоресурси
та аквакультура

Перший (бакалаврський)

 

 

Екологічний

Водні біоресурси
та аквакультура

Другий (магістерський)

 

 

141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Агробіотехнологічний

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Перший (бакалаврський)

 

 

 

193 Геодезія та землеустрій

 

Агробіотехнологічний

Геодезія та землеустрій

Перший (бакалаврський)

 

 

Агробіотехнологічний

Землеустрій та кадастр

Другий (магістерський)

 

 

 

201 Агрономія

 

Агробіотехнологічний

Агрономія

Перший (бакалаврський)

 

 

Агробіотехнологічний

Агрономія

Другий (магістерський)

 

 

205 Лісове господарство

Агробіотехнологічний

Лісове господарство

Перший (бакалаврський)

 

 

 

206 Садово-паркове господарство

 

Агробіотехнологічний

Садово-паркове господарство

Перший (бакалаврський)

 

 

Агробіотехнологічний

Садово-паркове господарство

Другий (магістерський)

 

 

 

 

181-Харчові технології

 

Біолого-технологічний

Харчові технології

Перший (бакалаврський)

 

 

Біолого-технологічний

Харчові технології

Другий (магістерський)

 

 

 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 

Біолого-технологічний

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Перший (бакалаврський)

 

 

Біолого-технологічний

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Другий (магістерський)

 

 

 

 

211 Ветеринарна медицина

 

Ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина

Перший (бакалаврський)

 

 

Ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина

Другий (магістерський)