МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

В університеті здійснюється систематичний моніторинг якості освіти й формує на цій основі рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу та молодіжної політики. Фахівці Відділу забезпечення якості освіти розробляють анкети для проведення планових циклічних опитувань всіх стейкхолдерів освітнього процесу, аналізують їх результати і забезпечують доступність для всіх учасників.

Метою опитування є визначення думки репрезентативної сукупності  (групи) респондентів  щодо якості освітньої діяльності в Університеті та на факультеті.

Завданнями опитування є:

  • отримання сукупної інформації щодо якості змісту й форм навчання за освітніми програмами, що реалізуються, а також стосовно інших процесів, що впливають на якість освітньої діяльності (умов навчання та ресурсів, зовнішніх факторів мотивації навчання, соціально-психологічних чинників освітнього процесу тощо);
  • визначення  ставлення здобувачів вищої освіти до діяльності науково-педагогічних працівників, у тому числі – застосування інноваційних освітніх технологій і засобів навчання в їх роботі;
  • аналіз якісних показників взаємодії навчання з науковими дослідженнями, учасниками якого є різні суб’єкти освітньої діяльності;
  • використання анкетування як одного з елементів моніторингу системи контролю якості освітнього процесу;
  • підготовка аналітичних матеріалів з метою виявлення проблемних питань освітнього процесу в Університеті та надання інформації для формування рекомендацій щодо його удосконалення.
  • Рівні опитувань: «внутрішній аудит» освітньої діяльності (здобувач вищої освіти – викладач – кафедра – факультет); «зовнішній» моніторинг якості освіти  (експертне опитування) на рівні факультету, Університету (визначена група респондентів – відділ забезпечення якості освіти – відділ навчально-методичної та виховної роботи – відділ акредитації та ліцензування/ приймальна комісія – ректорат).
  • Групи респондентів –  це здобувачі вищої освіти, викладачі, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів Університету, випускники та роботодавці. Графік складається й коригується на навчальний рік (семестр).

    Для розвитку освіти у БНАУ: думки і пропозиції стейкхолдерів
 


МАТРИЦЯ ОПИТУВАНЬ


АНКЕТА 16. Для випускника БНАУ-2021

АНКЕТА 15. Для науково-педагогічних працівників БНАУ-2021

АНКЕТА 14 "ПИТАННЯ ДЛЯ ІНТЕРВ’ЮВАННЯ ВИПУСКНИКІВ БНАУ"

АНКЕТА 13 "Про якість організації навчання в аспірантурі та оцінювання ОНП"

АНКЕТА 12 "Дистанційне навчання очима студентів"

АНКЕТА 11 "Для обговорення ОП з роботодавцями"

АНКЕТА 10 "Зв'язок емоційного інтелекту з відчуттям самотності в сучасної студентської молоді"

АНКЕТА 9 для ОПП (Агрономія)

АНКЕТА 8 для студентів БНАУ (2019 р.)

АНКЕТА 7 для науково-педагогічних працівників БНАУ (2019 р.)

АНКЕТА 6 "Оцінювання студентами освітнього процесу"

АНКЕТА 5 "Оцінювання співпраці університету з роботодавцями"

АНКЕТА 4 "Мої очікування щодо навчання у БНАУ" (для першокурсників)

АНКЕТА 3 "Визначення очікувань батьків студентів від освітніх послуг"

АНКЕТА 2 "Оцінювання рівня екологічної свідомості"

АНКЕТА 1 "Оцінювання студентами БНАУ рівня університетських інформаційних сервісів"

ДОВІДКА НПП про ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2021


ЗВІТ про результати опитування НПП БНАУ – членів Приймальної комісії (2020/2021 н.р.)

«Аналітичний ЗВІТ про результати опитування здобувачів БНАУ освітньо-наукового рівня» (2021 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів освіти БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у І семестрі 2020/2021 н.р. за період карантину

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування "Мої очікування щодо навчання у БНАУ" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (I етапу) "Студенти про якість освітнього процесу" для ФВМ (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів освіти БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування науково-педагогічних працівників БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування "Зв'язок емоційного інтелекту з відчуттям самотності в сучасної студентської молоді"

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Економіка" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Облік і оподаткування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Фінанси, банківська справа та страхування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Менеджмент" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Публічне управління та адміністрування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти. які навчаються за ОП "Агрономія" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Лісове господарство" (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Право" (2020 р.)

МОНІТОРИНГ оцінювання методів викладання і форм організації навчальної взаємодії викладачів і студентів БНАУ (2019р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (2019 р.)