Результати моніторингу якості освіти

 

2024 рік

Звіт про результати проведеного опитування для здобувачів вищої освіти "Студенти про якість освітнього процесу" за ОП «Геодезія та землеустрій" (грудень 2023-січень 2024)

ЗВІТ про результати опитування здобувачів магістерського рівня вищої освіти "Студенти про якість освітнього процесу" за ОП "Садово-паркове господарство" (квітень 2024)

ЗВІТ про результати опитування здобувачів магістерського рівня вищої освіти «Студенти про якість освітнього процесу» за ОП «Водні біоресурси та аквакультура" (травень 2024) 

 

20222023 роки

Результати анкетування науково-педагогічних працівників БНАУ щодо якості реалізації освітнього процесу 2022/2023 н.р.

ЗВІТ за результатами проведеного анкетування для здобувачів вищої освіти 3 рівня (PhD)

Аналітичний звіт про результати опитування здобувачів магістерського рівня освіти за ОП "Екологія" (березень, 2023)

Аналітичний звіт про результати опитування здобувачів бакалаврського рівня освіти за ОП "Екологія" (березень, 2023)

Аналітичний звіт про результати анкетування студентів за ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (січень, 2023)

Результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Менеджмент" (грудень, 2023)


Звітна інформація про результати опитувань здобувачів вищої освіти (рівні – бакалавр, магістр) БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання (І семестр 2021/2022 н.р.)

ЗВІТ про результати вибіркового опитування батьків першокурсників факультетів БНАУ (серпень-вересень 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (магістри, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Землеустрій та кадастр" (магістри, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Фінанси, банківська справа та страхування" (магістри, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Економіка" (магістри, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Публічне управління та адміністрування" (магістри, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Менеджмент" (магістри, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Облік і оподаткування" (магістри, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Ветеринарна медицина" (вересень, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (бакалаври, вересень, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Харчові технології" (спеціальність 181, бакалаври, 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу за ОП "Садово-паркове господарство" (бакалаври, жовтень 2021)

Аналітичний звіт про результати анкетування студентів ОП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (бакалаври, жовтень 2021)

Аналітичний звіт про результати анкетування студентів ОП "Фінанси, банківська справа та страхування" (2021/2022 н.р.)

Аналітичний звіт про результати анкетування студентів ОП "Менеджмент" (лютий 2022)

ДОВІДКА НПП про ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2021

ЗВІТ про результати опитування НПП БНАУ – членів Приймальної комісії (2020/2021 н.р.)

ЗВІТ про результати проведеного опитування студентів щодо якості реалізації освітнього процесу за ОП «Ветеринарна медицина» у 2021/2022 н.р.

Опитування для НПП Білоцерківського НАУ про якість реалізації освітнього процесу в 2021/2022 н.р.

Звіт про результати опитування здобувачів вищої освіти (рівень «бакалавр») за ОП 207 «Водні біоресурси та аквакультура» (листопад, 2022)

«Аналітичний ЗВІТ про результати опитування здобувачів БНАУ освітньо-наукового рівня» (2021 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів освіти БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у І семестрі 2020/2021 н.р. за період карантину

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування "Мої очікування щодо навчання у БНАУ" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (I етапу) "Студенти про якість освітнього процесу" для ФВМ (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів освіти БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування науково-педагогічних працівників БНАУ щодо якості реалізації дистанційного навчання у період карантину (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування "Зв'язок емоційного інтелекту з відчуттям самотності в сучасної студентської молоді"

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Економіка" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Облік і оподаткування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Фінанси, банківська справа та страхування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Менеджмент" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Публічне управління та адміністрування" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти. які навчаються за ОП "Агрономія" (2020)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Лісове господарство" (2020 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП "Право" (2020 р.)

МОНІТОРИНГ оцінювання методів викладання і форм організації навчальної взаємодії викладачів і студентів БНАУ (2019р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (2019 р.)